Choroby dermatologiczne 2020

Adriana Rakowska dr hab. n. med.

Dr hab. n. med. Adriana Rakowska. 
Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku ukończyła w 2001 roku. W latach 2003-2014 pracowała w Klinice Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, w tym na stanowisku kierownika Przyklinicznej Poradni Dermatologii. Od 2014 roku jest adiunktem w Katedrze i Klinice Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Tytuł specjalisty dermatologa-wenerologa uzyskała w 2009 roku, stopień doktora nauk medycznych w 2010 roku, stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w styczniu 2018 roku. 

Szczególne zainteresowania to choroby włosów i skóry owłosionej głowy. Jest autorką ponad 70 publikacji naukowych, kilkudziesięciu rozdziałów w podręcznikach oraz ponad 200 doniesień zjazdowych prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz jednym z redaktorów anglozjęzycznego „Atlas of Trichoscopy” (przetłumaczonego na język chiński, rosyjski, portugalski, polski).  

Prowadzi wykład: