Choroby dermatologiczne 2020

Anna Wojas-Pelc prof. dr hab. n. med.

Prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, W-ce Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Przewodniczącą Sekcji Wenerologii PTD, Przewodniczącą Oddziału Krakowskiego PTD, Małopolskim Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Dermatologii, praktykiem dermatologiem i wenerologiem z ponad 30 letnim doświadczeniem klinicznym. Jest autorem i współautorem ponad 300 publikacji naukowych, promotorem 14 prac doktorskich, członkiem EADV, AAD, ESR, członkiem komitetów redakcyjnych wielu czasopism naukowych, nauczycielem akademickim i nauczycielem dermatologii praktycznej.