Choroby dermatologiczne 2020

Anna Woźniacka prof. zw. dr hab. n. med.

Prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka - kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autorka ponad 300 prac naukowych i doniesień zjazdowych publikowanych w czasopismach polskich i anglojęzycznych, autor rozdziałów w książkach, członek Rad Naukowych czasopism medycznych, promotor 6 doktorantów, recenzent 16 rozpraw na stopień doktora nauk medycznych, kierownik specjalizacji 10 lekarzy, wykładowca na zjazdach krajowych i zagranicznych, członek międzynarodowych zespołów badawczych, kierownik, współwykonawca i wykonawca grantów naukowych, współautor 2 patentów, stypendysta Fulbrighta. 
W pracy łączy zainteresowania naukowe i kliniczne, zwłaszcza w zakresie autoimmunizacyjnych chorób skóry. Od kilku lat w sposób szczególny zajmuje się telemedycyną i zagadnieniami sztucznej inteligencji oraz jej zastosowaniu w dermatologii.
Prowadzi wykład: