Choroby dermatologiczne 2020

Iwona Flisiak prof. dr hab. n. med.

Prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii oraz pediatrii. Jest Kierownikiem Kliniki Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, członkiem Zarządu Głównego PTD, Wiceprzewodniczącą Oddziału Białostockiego PTD, Przewodniczącą Sekcji Dermatologii Dziecięcej PTD oraz członkiem Komitetów i Rad Naukowych wielu czasopism dermatologicznych. Wielokrotnie organizowała i współorganizowała konferencje naukowo-szkoleniowe  związane z dermatologią dziecięcą. Jest autorką i współautorką wielu artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych oraz licznych rozdziałów w podręcznikach o zasięgu krajowym. Tematyka badawcza w której realizację jest obecnie zaangażowana to badania nad patogenezą i biomarkerami aktywności łuszczycy, epidemiologia, diagnostyka i leczenie boreliozy oraz dermatologia dziecięca.
Prowadzi wykład: