Choroby dermatologiczne 2020

Joanna Czuwara dr hab. n. med.

Dr hab. n. med. Joanna Czuwara - specjalista dermatolog-wenerolog, certyfikowany ICDP-UEMS dermatopatolog, adiunkt w Katedrze i Klinice Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 4 lat opiekun studenckiego koła dermatologicznego (III miejsce w rankingu kół STN WUM), od 2017r. przewodnicząca Oddziału Warszawskie Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i od 2016r. zasiada w Zarządzie PTD. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą m.in. diagnostyki mikroskopowej chorób skóry, ze szczególnym uwzględnieniem dermatoz zapalnych oraz czerniaka skóry, w oparciu o korelację dermoskopowo-histologiczną.