Choroby dermatologiczne 2020

Magdalena Trzeciak dr hab. n. med.

Dr hab. n. med. Magdalena Trzeciak, specjalista dermatolog-wenerolog, specjalista alergolog, wieloletni pracownik Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz praktyk Poradni Alergicznych Chorób Skóry Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku z doświadczenie zawodowym wzbogaconym stażem w Klinice Dermatologii i Alergologii Uniwersytetu Ludwika Maximiliana w Monachium. Autorka i współautorka ponad 190 publikacji naukowych w dziedzinie dermatologii, współautorka polskich wytycznych leczenia atopowego zapalenia skóry (AZS), pokrzywki oraz miedzynarodowych konsensusów i stanowisk eksperckich z zakresu diagnostyki i postępowania terapeutycznego w AZS. Aktywny członek towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Task Force on Atopic Dermatitis (ETFAD). Nagrodzona kilkunastoma nagrodami naukowymi, dydaktycznymi, stypendiami European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) oraz American Academy of Dermatology (AAD). Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki poświęconego studiowaniu zaburzeń bariery naskórkowej w AZS, współwykonawca krajowych i miedzynarodowych projektów badawczych na temat patogenezy, diagnostyki i leczenia alergicznych chorób skóry, które stanowią główny nurt jej zainteresowań naukowo-zawodowych.