Choroby dermatologiczne 2020

Małgorzata Olszewska prof. dr hab. n. med.

Zainteresowania naukowe i kliniczne prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Olszewskiej obejmują szerokie spektrum tematyki dermatologicznej od nieinwazyjnych metod diagnostycznych do nowoczesnych metod terapeutycznych w chorobach włosów, autoimmunizacyjnych chorobach pęcherzowych, liszaju płaskim, chorobach błon śluzowych i łuszczycy. Doświadczenie zdobywała w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w uczelniach we Włoszech i w Hiszpanii. Jest autorką kilkuset artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach naukowych i redaktorem naukowym monografii. Jest wykładowcą polskich i międzynarodowych kongresów naukowych, m.in. kolejnych edycji konferencji Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Jest aktywnym członkiem wielu towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Academy of Dermatology and Venereology, American Academy of Dermatology, International Trichoscopy Society, International Dermoscopy Society i European Hair Research Society. Przez wiele lat członkiem zarządu i sekretarzem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Pełniła obowiązki kierownika Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest redaktorem naczelnym Przeglądu Dermatologicznego. Organizowała i współorganizowała liczne konferencje dermatologiczne, w tym coroczną konferencję WAWDERM w Warszawie. Jest autorką pierwszego opisu nowej jednostki chorobowej „vulvovaginal-gingival-pilar lichen planus”. Jest autorką i współautorką pierwszych pracy dotyczących trichoskopii, w tym pierwszej publikacji wprowadzającej nazwę „trichoscopy” w Archives of Dermatology w 2008 roku.