Choroby dermatologiczne 2020

Roman Nowicki prof. dr hab. n. med.

Prof. dr hab. n. dr h.c.  Roman J. Nowicki - specjalista dermatolog, wenerolog i alergolog. Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, przewodniczący Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, a także Oddziału Morskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji dermatologicznych i alergologicznych: European Academy of Dermatology and Venereology, American Academy of Dermatology, European Academy of Allergology and Clinical Immunology, European Nail Society, European Confederation for Medical Mycology, International Society for Human and Animal Mycology (ISHAM). 
Uczestniczy w pracach komitetów redakcyjnych czasopism naukowych: Astma Immunologia - przegląd kliniczny, Alergologia Polska, Postępy Dermatologii i Alergologii, Dermatologia praktyczna, Przegląd Dermatologiczny i Przegląd Medycyny Rodzinnej. 
Prof. Nowicki jest autorem i współautorem ponad 360 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych,  139 rozdziałów w podręcznikach i redaktorem 24 podręczników oraz 3 skryptów, których tematyka obejmuje problematykę chorób skóry, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania i leczenia chorób alergicznych i zawodowych,  zakażeń grzybiczych i bakteryjnych. 
Od roku 2005 organizuje doroczne, międzynarodowe  spotkania naukowo-szkoleniowe Akademii Dermatologii i Alergologii.
Prowadzi wykłady: