Choroby dermatologiczne 2020

Waldemar Placek prof. dr hab. n. med.

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek rozpoczął pracę zawodową po studiach w 1972 roku. Pracował początkowo w Instytucie Medycyny Pracy w przemyśle chemicznym i włókienniczym w Łodzi do 1975 roku kiedy zdał z  wyróżnieniem specjalizację pierwszego stopnia z Patomorfologii. Jako patomorfolog  trafił do Kliniki Dermatologii i Wenerologii Akademii Medycznej w Gdańsku gdzie zdał pierwszy stopień specjalizacji z dermatologii i wenerologii w 1978 roku, a drugi stopień specjalizacji w 1982 roku. Prof. Waldemar Placek obronił doktorat w 1980 roku, habilitację  uzyskał w 1989 roku.
W latach 1975-1978 pracował w charakterze asystenta, 1978-1982 starszego asystenta, a od 1982 roku adiunkta w Klinice Dermatologii i Wenerologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 1990 roku pracował na stanowisku docenta, a od 1991 profesora nadzwyczajnego.
W 2001 roku uzyskał tytuł profesora nadany przez Prezydenta PR.
Od 2001 roku zaczął pracę w Klinice Dermatologii, Collegim Medicum w Bydgoszczy w charakterze Kierownika Katedry i Kliniki na stanowisku profesora zwyczajnego. W 2002 roku uzyskał Srebrny Krzyż Zasługi za całokształt działalności. W latach 2001-2012 kierował Katedrą i Kliniką Dermatologii, Chorób Przenoszonych Droga Płciową i Immunodermatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, gdzie stworzył od podstaw Pracownię Immunodermatologii, Pracownię Diagnostyki Molekularnej, Pracownię Fototerapii oraz  Gabinet Dermatolochirurgii. 
W latach 2012-2019 kierował Katedrą i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego mieszcząca się w Miejskim Szpitalu Zespolonym W Olsztynie  gdzie również stworzył Pracownię Immunodermatologii, Gabinet Dermatochirurgii oraz rozwinął Pracownię Balneo i Fototerapii.  Klinikę stworzył od podstaw jako nowy twór na ówczesnym Wydziale Nauk Medycznych (obecnie Wydziale Lekarskim), CM,UWM. Stworzył system dydaktyki nie tylko na Wydziale Lekarskim polsko jak i anglojęzycznym, ale również na kierunku Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne oraz Dietetyka.
Przez 47 lat pracy zawodowej stworzył ogromny dorobek naukowy w postaci  ponad 500 publikacji o łącznej punktacji IF około 200  i MNiSW ponad 1600 (według nowego wykazu MNiSW do tej pory uzyskał już 350  punktów) oraz uzyskał 759,5  punktów edukacyjnych.
Był opiekunem 2 przewodów habilitacyjnych w Bydgoszczy, jednego przewodu habilitacyjnego w Olsztynie oraz promotorem ponad 30 przewodów doktorskich. Był recenzentem kilkunastu przewodów habilitacyjnych, na tytuł profesora oraz kilkudziesięciu przewodów doktorskich.
W latach 1998-2002 był Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie dermatologii i wenerologii województwa  Warmińsko-Mazurskiego, w latach 2002-2005 Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie dermatologii i wenerologii województwa Kujawsko-Pomorskiego, w latach 2005-2008 Konsultantem Krajowym w dziedzinie dermatologii i wenerologii, od 2009-2012 ponownie został Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie dermatologii i wenerologii województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast  w latach 2013-2014 ponownie pełnił funkcje Konsultanta  Wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii województwa  Warmińsko-Mazurskiego.
Od wielu lat jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Przewodniczącym Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Immunologicznego. Niegdyś Wiceprezes obecnie Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, a od 2009 do chwili obecnej jest członkiem Zespołu do Uaktualniania Programu Specjalizacji  w dziedzinie dermatologii i wenerologii. W latach 2005-2008 pełnił funkcje Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi ,a od 2008 do 2019 roku był jej członkiem.  W latach 2000-2019 był członkiem jury oceniającego najlepsze projekty badawcze i prace naukowe w dermatologii w ramach fundacji La Roche Posay . 
Jego prace społeczne dotyczą wielu kierunków, od wielu lat zajmuje się wykrywalnością nowotworów skóry, szczególnie w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim
Od 2006-2019 koordynator EADV (European Academy Dermatology and Venerology) na Polskę europejskiej akcji Euromelanoma w Polsce .
INNE PEŁNIONE FUNKCJE:
W latach 1989 – 2001 redaktor, korespondent „Les Nouvelles Dermatologique”. 
Od 1999 roku przewodniczący Rady Programowej czasopisma „Dermatologia Estetyczna”. 
Od 1988 roku członek Komitetu Naukowego czasopisma „Przegląd Dermatologiczny”.  Od 1991 roku członek Rady Naukowej magazynu „Dermatologia Kliniczna”. 
Od 1994 roku w składzie Rady Naukowej magazynu „Dermatologica”. 
Od 1996 roku członek Rady Naukowej i Kolegium Recenzenckiego „Postępów Dermatologii i Alergologii”. 
Od 2005 roku członek Rady Naukowej „Dermatologii i Kosmetologii Praktycznej”.
 Od 2005 roku członek Komitetu Naukowego słowackiego pisma dermatologicznego „Derma”.
 Od 2009 roku członek Rady Naukowej czasopisma „Dermatologia Praktyczna”.
 Od roku 2010 Rady Naukowej kwartalnika „Cosmetology Today”.
W latach 1980-2000 opiekun Koła Naukowego Dermatologiczno-Wenerologicznego przy Katedrze i Klinice Dermatologii Akademii Medycznej w Gdańsku.
W latach 2001-2012 opiekun Koła Naukowego Dermatologiczno-Wenerologicznego przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Od roku 2015 do chwili obecnej opiekun Koła Naukowego Dermatologiczno-Wenerologicznego przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Od wielu lat zajmuje się tematyką bielactwa, łuszczycy, trądziku, łysienia plackowatego, chłoniaków oraz nowotworów skóry. Jest uznanym ekspertem w kraju i za granicą .
Obecnie zajmuje się nową dziedziną – wykorzystywaniem komórek macierzystych w terapii dermatologicznej, współautorem rekomendacji terapeutycznych.
Pod Jego kierunkiem wykształciło się 8 specjalistów, którzy zasili kadry lekarskie regionu Warmińsko-Mazurskiego i nie tylko, 4 doktorów nauk medycznych oraz 1 habilitant.
Rozpropagował na terenie Warmii i Mazur wczesną diagnostykę czerniaka i raków skóry w ramach działań Euromelanoma Day.
W ramach działań naukowych rozpoczął edycję ogólnopolskich konferencji „Warmińsko-Mazurskie spotkania z dermatologią”. Odbyło się 5 spotkań, w których na każdym z nich udział brało ponad 400 słuchaczy z całej Polski oraz gości zagranicznych, które mają na celu kształcenie oraz udoskonalanie umiejętności przez lekarzy dermatologów, oraz  wenerologów z całego kraju. Oprócz walorów naukowych wiąże się to również z rozpropagowaniem regionu Warmińsko-Mazurskiego.
W  2017 roku obchodził jubileusz 45 lat pracy zawodowej.