Choroby dermatologiczne 2020

Wioletta Barańska-Rybak prof. dr hab. n. med.

W 2000 roku ukończyła Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed). Od 2002 pracuje w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed, początkowo  jako młodszy asystent, od 2008 do 2016 jako adiunkt . W 2006 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, w 2007 roku specjalizację w dziedzinie dermatologii i wenerologii, w 2013 roku tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych , a od  2017 r.  profesora nadzwyczajnego  GUMed natomiast w październiku 2019r. tytuł naukowy profesora. Otrzymała nagrodę Fondation á l’attention de C.Sentenac La Roche Posay Laboratoire Pharmaceutique za najlepszą publikację w dziedzinie dermatologii doświadczalnej opublikowaną w Journal of Antimicrobial Chemotherapy w 2006r. 
Od 2010 roku jest certyfikowanym trenerem  w dziedzinie iniekcji hydroksyapatytu wapnia, a od 2013 roku w dziedzinie iniekcji kwasu hialuronowego. Jest aktywnym członkiem Advisory Board w firmach Galderma, CeraVe oraz Croma. Od 2018r została powołana na eksperta i trenera  międzynarodowego w firmie Croma. Od wielu lat jest członkiem wielu uznanych krajowych i międzynarodowych  stowarzyszeń medycznych. Jest autorem i współuautorem 412 publikacji naukowych. 
Profesor Barańska-Rybak jest częstym i szanowanym gościem i wykładowcą na światowych kongresach dermatologicznych.
Prowadzi wykład: