Choroby dermatologiczne 2020

Atopowe zapalenie skóry – jak uzyskać długoterminową kontrolę choroby?

Blok tematyczny nr 10
33:03
Weź udział
Streszczenie
Atopowe zapalenie skóry – jak uzyskać długoterminową kontrolę choroby?
prof. dr hab. n. med. Beata Kręcisz

Atopowe zapalenie skóry jest chorobą warunkowaną wieloczynnikowo o przewlekłym i nawrotowym przebiegu.  W spektrum czynników etiologicznych podkreśla się  defekt bariery naskórkowej nakładający się na dysfunkcje układu immunologicznego.  Obraz kliniczny zmian skórnych jest zależny od wielu chorego i stopnia nasilenia choroby.  W postępowaniu  terapeutycznym celem którego jest zapewnienie pacjentowi jak najdłuższych okresów remisji należy wskazać czynniki zaostrzające przebieg choroby i zalecić konsekwentne unikanie ich.  Następnie wdrożyć regularną emolientoterapię całej skóry w dobowej dawce dla osoby dorosłej wynoszącej ok. 30 g. Ponadto na miejsca zmienione chorobowo aplikuje się leki o działaniu p/zapalnym (glikokortykosterydy, inhibitory kalcyneuryny). Aktualnie rekomendowane jest wdrożenie  terapii proaktywnej z zastosowaniem takrolimusu 2 x w tyg. przez okres jednego roku. U  pacjentów poddanych terapii proaktywnej obserwowano zdecydowane wydłużenie okresów remisji, znaczącą redukcję świądu i wyraźną poprawę jakości życia. Niepokój natomiast budził zapis w ChPL takrolimusu mówiący, że u pacjentów stosujących maść takrolimus obserwowano przypadki rozwoju nowotworów złośliwych, w tym chłoniaka i raków skóry. Zapis był wprowadzony do CHPL ok. 2003r. Od tego czasu przeprowadzono kilkadziesiąt badań klinicznych mających na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania tego produktu. Żadne z przeprowadzonych badań nie wykazało wzrostu ryzyka rozwoju nowotworów skóry czy chłoniaków u osób stosujących takrolimus.  W końcu ubiegłego roku opublikowano wyniki badania obserwacyjnego 10 letniego –APPELS. Celem tego badania była długoterminowa obserwacja bezpieczeństwa stosowania maści zawierającej takrolimus w leczeniu dzieci z atopowym zapaleniem skóry (AZS) w rzeczywistych warunkach stosowania, obejmująca ocenę ryzyka rozwoju skórnych i ogólnoustrojowych procesów nowotworowych 
 W badaniu uczestniczyło ok. 8000 osób, które przed ukończeniem 16 roku życia stosowały takrolimus przez co najmniej 6 tyg. Podczas wieloletniego okresu obserwacyjnego nie odnotowano żadnych chłoniaków i nie stwierdzono wzrostu ryzyka rozwoju procesów nowotworowych a standaryzowany wskaźnik zapadalności wynosił 1,01. Uzyskane wyniki badań dały podstawę do wprowadzenia zmian w zapisie CHPL. Mianowicie usunięto wcześniejszą informacje o ryzyku wystąpienia nowotworów u osób leczonych maścią takrolimus i wprowadzono zapis ,,Na podstawie wyników badań długoterminowych i doświadczeniu nie potwierdzono związku między stosowaniem maści Protopic a rozwojem nowotworów złośliwych”. Tak więc leczenie maścią Protopic nie powinno już wzbudzać obaw odnośnie bezpieczeństwa prowadzonej terapii.  
Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.