Choroby dermatologiczne 2020

Borelioza z Lyme

Blok tematyczny nr 9
19:05
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Borelioza z Lyme
prof. dr hab. med. Iwona Flisiak
 
            Borelioza z Lyme jest wielonarządową chorobą wywoływaną przez krętki Borrelia burgdorferi sensu lato przenoszone przez kleszcze Ixodes spp. Liczba rejestrowanych zachorowań w Polsce wzrasta z roku na rok. Najbardziej charakterystycznym objawem skórnym jest rumień wędrujący, który najczęściej stanowi podstawę rozpoznania boreliozy i upoważnia do włączenia leczenia bez wykonania badań serologicznych. Należy jednak pamiętać, że u wielu zakażonych choroba może ujawnić się w późniejszym stadium i manifestować się objawami ze strony układu nerwowego, narządu ruchu czy serca. Wstępna diagnostyka boreliozy oparta jest na stwierdzeniu charakterystycznych objawów i możliwego, choć niekoniecznie potwierdzonego kontaktu z kleszczem. Powinno to zostać wsparte wykazaniem swoistych przeciwciał IgM lub IgG w surowicy za pomocą dwuetapowego postępowania obejmującego wykonanie testu immunoenzymatycznego (test przesiewowy), a w przypadku wyniku dodatniego lub wątpliwego, dodatkowo badaniem Western-blot (test potwierdzający). Leczenie wczesnych stadiów choroby opiera się na 14-21 dniowej, doustnej antybiotykoterapii doksycykliną, amoksycyliną lub aksetylem cefuroksymu. W niektórych  przypadkach, zwłaszcza w przebiegu neuroboreliozy czy przewlekłego zapalenia stawów ​​chorzy wymagają dożylnego podawania leków, zwykle ceftriaksonu przez 14-28 dni. Dłuższe leczenie, większymi dawkami antybiotyków, leczenie skojarzone z dwoma lub więcej antybiotykami, a także terapia sekwencyjna nie znajduje uzasadnienia w badaniach klinicznych, a więc zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach nie powinno być zalecane. Efektywność leczenia należy oceniać w oparciu o obraz kliniczny pamiętając przy tym, że niektóre objawy narządowe mogą się utrzymywać przez wiele miesięcy po zakończeniu terapii, nawet gdy była skuteczna, a obecność przeciwciał w surowicy nie musi oznaczać braku skuteczności leczenia. 
 
Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.