Choroby dermatologiczne 2020

Czy łuszczycę można kontrolować stosując leczenie miejscowe?

Blok tematyczny nr 11
18:08
Weź udział
Streszczenie
Czy łuszczycę można kontrolować stosując leczenie miejscowe?
prof. nadzw. dr hab. n. med. Irena Walecka

Łuszczyca jest przewlekłą, nawracającą chorobą zapalną skóry dotyczącą
od 1-3% populacji światowej (częściej u rasy białej) o nieznanej etiologii (czynniki
genetyczne, podłoże immunologiczne, czynniki środowiskowe). Najczęstszą postacią
łuszczycy jest łuszczyca plackowata. Zgodnie z rekomendacjami różnych towarzystw
dermatologicznych, w tym PTD za łagodny przebieg łuszczycy uznaje się, gdy parametry
PASI/BSA/DLQI ≤ 10, a za umiarkowany do ciężkiego, gdy PASI i/lub BSA i DLQI > 10. W
leczeniu łuszczycy o nasileniu lekkim rekomenduje się szereg leków miejscowych takich jak:
preparaty keratolityczne (kwas salicylowy, mocznik), dziegcie, cygnolinę, pochodne witaminy
D3 (kalcypotriol, takalcytol, kalcytriol), glikokortykosteroidy, retinoidy (tazaroten), inhibitory
kalcyneuryny (pimekrolimus, takrolimus), preparaty złożone (kalcipotriol z betametasonem,
kwas salicylowy z betametasonem, etc). Leki te mogą również z powodzeniem być
stosowane jako leczenie uzupełniające i leczenie zmian resztkowych po fototerapii i leczeniu
ogólnym. Zgodnie z opinią grupy ekspertów PTD z 2020, w terapii miejscowej zmian
łuszczycowych (skóra gładka, SOG, paznokcie) u osób dorosłych najskuteczniejszą opcją
leczenia miejscowego jest kalcypotriol w połączeniu z betametazonem ze względu na
synergizm działania p/łuszczycowego, dużą skuteczność, szybki początek działania, małe
ryzyko podrażnień, działanie na wiele obszarów (skóra gładka, SOG, paznokcie), a ponadto
kalcipotriol może częściowo odwracać atrofogenny wpływ przewlekle stosowanych
sterydów. Połączenie kalcipotriolu z betametasonem dostępne jest w formie: żelu, maści lub
piany. Zalecany okres leczenia to 4 tygodnie dla maści i piany, natomiast dla żelu zalecany
okres leczenia to 4 tygodnie na skórę owłosiona głowy, a 8 tygodni na skórę gładką.
Maksymalna dawka dobowa to 15 g, a maksymalna powierzchnia poddana terapii nie
powinna przekraczać 30% powierzchni ciała. Zgodnie z wynikiem badania PSO-LONG wydaje
się, że forma piany może być stosowana długotrwale (skuteczność i bezpieczeństwo
oceniano przez 52 tyg), a w przypadku wielotygodniowej terapii zaleca się terapię
proaktywną (2x w tyg). Terapia proaktywna preparatem zawierającym Cal/BD w pianie
zmniejsza ryzyko pierwszego nawrotu zmian o 43% (CI: 31%-53%). Mediana czasu do
pierwszego nawrotu jest wydłużona o 26 dni (56 vs 30) stosując terapię proaktywną Pacjenci
stosujący terapię proaktywną mają o 41 dni dłuższą remisję w czasie całego roku. Liczba
nawrotów jest zredukowana o 46% u pacjentów stosujących terapię proaktywną. W
badaniach potwierdzono wyższą skuteczność piany Enstilar® vs Daivobet® żel vs Daivobet®
maść.
Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.