Choroby dermatologiczne 2020

Epidermolysis bullosa - nowe możliwości leczenia ran przewlekłych

Blok tematyczny nr 8
24:11
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Epidermolysis bullosa - nowe możliwości leczenia ran przewlekłych
prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski

Trudno gojące się rany u chorych na epidermolysis bullosa-EB mogą prowadzić do zgonu w okresie noworodkowym,  w późnym dzieciństwie, zwłaszcza u chorych na RDEB, mogą być punktem wyjścia raków kolczystokomórkowych o wysokim stopniu złośliwości. W codziennym życiu rany są istotną przyczyną ograniczenia sprawności ruchowej, bywają bardzo bolesne i swędzące prowadząc do znacznego stopnia obniżenia jakości życia. Chorzy na  EB z przewlekłymi ranami wymagają uciążliwej, wielogodzinnej, codziennej zmiany opatrunków. Wyniki badań eksperymentalnych i klinicznych wskazują na wysoką skuteczność leczenia komórkami macierzystymi pochodzenia pępowinowego przewlekłych ran w przebiegu  EB. Realizując projekt badawczy  STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015  opracowaliśmy opatrunek biologiczny ludzkiego pochodzenia umożliwiający skuteczne i bezbolesne zasiedlanie niegojących się ran komórkami macierzystymi. Podstawą opatrunku jest zdecelaryzowana skóra ludzka (acellular dermis), która po odpowiednim opracowaniu chemicznym, enzymatycznym  i sterylizacji została zasiedlona komórkami macierzystymi pochodznia pępowinowego i zbadana pod kątem ich immunogenności i bezpieczeństwa, mikrobiologicznego, a także immunohistochemicznie. Ponadto, jakość włókien kolagenu podstawy opatrunku oceniono przy użyciu mikroskopii elektronowej i konfokalnej. Przeprowadzone badania wykazały, że jakość wytworzonego produktu jest wysoka, co po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej upoważniło badaczy do zastosowania opatrunków u 7 dorosłych chorych na EB, u których leczeniu poddano 14 ran niegojących się przez okres 3 miesiące do 3 lat. Wszystkie rany zagoiły się w czasie 14 – 42 dni. Obserwowano nawrót u jednej chorej przy czym leczona rana była w istocie żylnym owrzodzeniem podudzi u chorej z JEB. Bóle i świąd w obrębie leczonych ran całkowicie ustąpił w ciągu 2-5 dni. Wstępne wyniki leczenia wskazują, że stosownie opatrunków biologicznych z komórkami macierzystymi pochodzenia pępowinowego są  bezpieczną alternatywą skutecznego leczenia przewlekłych i bolesnych ran w EB.
Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.