Choroby dermatologiczne 2020

Leczenie pierwotnego i wtórnego objawu Raynauda.

Blok tematyczny nr 2
19:30
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Leczenie pierwotnego i wtórnego objawu Raynauda
dr hab. n. med. Anna Lis-Święty
Katedra i Klinika Dermatologii SUM w Katowicach

Streszczenie
Objaw Raynauda (OR) definiowany jest jako nawracające epizody skurczu tętniczek palców rąk, czasem także stóp i innych okolic akralnych. Napady prowokowane są przez zimno lub stres. Charakteryzują się sekwencyjnymi zmianami barwy okolicy objętej zaburzeniami: najpierw widoczne jest zblednięcie, następnie zasinienie, i w ostatniej fazie zaczerwienienie skóry. Ataki te mogą powodować ból, pieczenie, drętwienie i parestezje. 

Pierwotny OR jest izolowanym zaburzeniem, któremu nie towarzyszy żadna patologia. Wtórny OR występuje w różnych schorzeniach, najczęściej w twardzinie układowej lub w innych chorobach tkanki łącznej. Jest rzadki i stanowi około 10-20% wszystkich przypadków OR. Pojawia się zwykle po 40 rż., nasilenie napadów jest większe i prowadzą one do powikłań, takich jak owrzodzenia opuszek, martwica i amputacja palców, infekcje, zapalenie kości i szpiku. 

Podstawą leczenia chorych z OR jest edukacja i metody niefarmakologiczne. Pacjentom należy zwrócić uwagę na unikanie czynników nasilających OR, takich jak zimno, stres, wibracja, urazy palców, leki obkurczające naczynia. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i ograniczenie spożywania napojów z kofeiną. Korzystnie może wpłynąć współpraca z psychologiem. Leczenie farmakologiczne (blokery kanału wapniowego, inhibitory fosfodiesterazy-5, dożylne prostanoidy) należy wdrożyć w przypadku słabej kontroli ataków RP upośledzających sprawność pacjenta lub przy rozwoju owrzodzeń palców. W prewencji wtórnej owrzodzeń palców zaleca się bozentan i leczenie przeciwzakrzepowe lub antyagregacyjne.