Choroby dermatologiczne 2020

Morphea u dzieci - najnowsze rekomendacje.

Blok tematyczny nr 1
18:58
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Morphea u dzieci - najnowsze rekomendacje.
Prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska

Morphea, twardzina ograniczona (morphea, localized scleroderma, LoSc) jest przewlekłą chorobą tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym. U dzieci zaczyna się zwykle między 5 a 7 r.ż., przybiera przewlekły i postępujący przebieg. 

W pracy omówiono charakterystyczne objawy kliniczne, obecność możliwych zmian pozaskórnych a także scharakteryzowano najczęściej występujące odmiany kliniczne choroby. Omówiono zalecenia dotyczące wykonywania badań laboratoryjnych i obrazowych. Zwrócono uwagę na obecność zmian rumieniowych, stwardniałych blaszek i cech powiększania się obecnych na skórze ognisk twardziny jako cech aktywnej choroby. W przebiegu choroby ważna jest także ocena cech uszkodzenia tkanek takich jak: zaniki skóry, tkanki podskórnej oraz obecność plam hiperpigmentacyjnych. Przedstawiono najnowsze rekomendacje dotyczące zasad prowadzenia leczenia a także kontroli po zakończonej terapii.