Choroby dermatologiczne 2020

Zasady leczenia pęcherzycy rytuksymabem

Blok tematyczny nr 11
28:48
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Dr n. med. Mariusz Sikora
Zasady leczenia pęcherzycy rytuksymabem


Pęcherzyca należy do grupy autoimmunologicznych chorób pęcherzowych,
przebiegających z utratą łączności pomiędzy keratynocytami i tworzeniem się
śródnaskórkowych pęcherzy w obrębie skóry i błon śluzowych. Zgodnie z najnowszymi
rekomendacjami Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii leczenie pierwszego
wyboru w tej potencjalnie śmiertelnej chorobie stanowi rytuksymab i/lub
glikokortykosteroidy.
Rytuksymab jest chimerycznym ludzko-mysim przeciwciałem monoklonalnym
wiążącym się z antygenem CD 20. Lek powoduje szybką deplecję obwodowych limfocytów B,
która utrzymuje się przez okres około 5-12 miesięcy.
Badania kliniczne, jak i wyniki meta-analiz wskazują, że rytuksymab stanowi
optymalną opcję terapeutyczną pierwszego wyboru w leczeniu pęcherzycy pod względem
skuteczności, jak i bezpieczeństwa. Odsetek pacjentów uzyskujących całkowitą remisję może
wynosić nawet 80%. Szacuje się, że nawrót zmian występuje u 20% pacjentów w ciągu 2 lat
od podania leku i 60% w ciągu 5 lat.
Rytuksymab jest dobrze tolerowanym lekiem i poważne działania niepożądane
występują stosunkowo rzadko. Najczęściej obserwowane są reakcje związane z dożylnym
podaniem leku. Poważne działania niepożądane obejmują zaburzenia hematologiczne,
infekcje oraz zaburzenia kardiologiczne.
Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.