Choroby dermatologiczne 2020

Aldona Pietrzak dr hab. n. med.

Urodzona w  1957 roku, w latach  1975-1981 - studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. W 1992  obrona rozprawy doktorskiej: "Ocena wybranych wskaźników lipidowo-lipoproteinowych u chorych na łuszczycę" (promotor: prof. Barbara Lecewicz-Toruń), w 2010 - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy "Badania wybranych parametrów immunologicznych, biochemicznych i klinicznych w łuszczycy". Autorka ponad 200 publikacji ,  IF124,889, KBN 2505,00.