Choroby dermatologiczne 2020

Anna Lis-Święty dr hab. n. med.

Dr hab. n. med. Anna Lis-Święty jest specjalistą dermatologiem, pracuje w Katedrze i Klinice Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jej praca doktorska (1998 r.) i praca habilitacyjna (2012 r.) dotyczyły badań nad rolą zaburzeń odczynowości komórkowej w twardzinie układowej oraz pierwotnym i wtórnym objawie Raynauda. Jest autorką i współautorką licznych publikacji na temat patogenezy, kliniki i leczenia objawu Raynauda, twardziny układowej, twardziny ograniczonej i innych chorób tkanki łącznej. Aktualnie w pracy naukowej skupia się na badaniu przydatności nieinwazyjnych metod obrazowania do oceny mikrokrążenia i badaniu jakości życia w twardzinie układowej i ograniczonej.