Choroby dermatologiczne 2020

Joanna Maj prof. dr hab. n. med.

Prof. dr hab. Joanna Maj, prof. zwyczajny UM we Wrocławiu i Uniwersytetu Opolskiego – Wydział Nauk o Zdrowiu.
Obecnie zatrudniona w  Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii we Wrocławiu oraz jako kierownik Katedry Dermatologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Opolu. Od 2012 roku członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. W latach 2014 – 2018 Konsultant Krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Autorka i współautorka ponad 300 opublikowanych pełnotekstowych prac  naukowych, 67 rozdziałów w monografiach i podręcznikach , w tym autorka 2 rozdziałów w „New Research on Cutaneous Lymphomas” (Nova Science Publishers Inc, Nowy Jork, 2007). Jest także  autorką książki wydanej w 2020 roku „ Skóra lustrem ciała”- zmiany skórne w chorobach narządów wewnętrznych, współautorka monografii „Metotreksat w dermatologii”  , książki „Dermatologia w przypadkach” oraz „Dermatologia praktyczna”. Współautorka wielu stanowisk Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Laureatka nagrody im. Prof. Feliksa Wąsika za najlepszą opublikowaną  pracę z dziedziny onkologii dermatologicznej pt. „ Altered microRNA expression in mycosis fungoides” wydrukowaną w British Journal of Dermatology. W uznaniu pracy na rzecz społeczności lekarskiej  otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, Medal im. Prof. Jana Mikulicza-Radeckiego i Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Prowadzi wykład: