Choroby dermatologiczne 2020

Pokrzywki. Najnowsze rekomendacje.

Blok tematyczny nr 1
15:32
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
 Pokrzywki - najnowsze rekomendacje.
prof.  dr hab. n. med. Roman J. Nowicki
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Pokrzywka jest schorzeniem o różnorodnej etiologii i patogenezie,  cechującym się występowaniem bąbli pokrzywkowych z towarzyszącym świądem i pieczeniem skóry. W zależności od czasu trwania pokrzywkę dzieli się na ostrą (<6 tyg.) i przewlekłą (>6 tyg). Pokrzywka ostra występuje często (25% populacji). Najczęstszymi jej przyczynami są pokarmy, leki, infekcje, jady owadów błonkoskrzydłych i pyłki roślin. Ostra pokrzywka nie wymaga z reguły żadnych badań diagnostycznych. Pokrzywka przewlekła występuje rzadziej (1% populacji) i jej diagnostyka ze względu na różnorodność czynników przyczynowych obejmuje szczegółowy wywiad , szereg badań laboratoryjnych i obrazowych oraz konsultacji specjalistycznych. Wśród pokrzywek przewlekłych wyróżniamy pokrzywkę indukowaną i spontaniczną.
Postępowanie terapeutyczne w pokrzywce obejmuje unikanie czynników prowokujących, leczenie schorzeń współistniejących oraz farmakologiczne  leczenie objawowe. Lekami z wyboru w pokrzywce są niesedatywne leki przeciwhistaminowe II generacji (LP II), które stosuje się w dawkach zgodnych z CHPL. Przy braku zadowalającego efektu terapeutycznego można brać pod uwagę zamianę jednego leku na inny LP II. U pacjentów nie reagujących na dawki standardowe dawkę można zwiększyć czterokrotnie. W przypadku braku poprawy po 2 -4 tygodniach leczenia zaleca się dołączenie do LP II omalizumabu w dawce 300 mg 1 raz w miesiącu. Rekomendowane w leczeniu systemowym pokrzywki przewlekłej są również cyklosporyna A i w niektórych przypadkach krótkotrwała terapia glikokortykosteroidami [1, 2].

Piśmiennictwo:

1.     Nowicki RJ, Grubska-Suchanek E, Jahnz-Różyk K. et al. Pokrzywka. Interdyscyplinarne rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD) i  Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA). Przegl Dermatol 2020; 107: 1-14.
2.     Nowicki RJ. ABC pokrzywki: pokrzywka w pytaniach i odpowiedziach. Termedia Wydawnictwa Medyczne Poznań 2017.
 
 

 
Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.